Historisk arkiv

Nett-TV: Departementene 1940-1945 i London og Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nett-TV

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fritt Ord inviterer til foredrag på Litteraturhuset 10. juni.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fritt Ord inviterer til foredrag på Litteraturhuset.

Da konge og regjering etablerte seg i London sommeren 1940, kom de til å utgjøre den norske statens konstitusjonelle kontinuitet. Det regimet som samtidig oppsto i Oslo overtok styringen av landet og utgjorde på sin side en administrativ kontinuitet, innenfor de rammer som den tyske okkupasjonsmakten fastsatte.

Ole Kolsrud om en splintret stat under okkupasjonen
Øystein Sørensen kommenterer.

Debattleder: Frode Jacobsen, assisterende kommunikasjonssjef i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.

Dette er det andre av tre foredrag i serien "Departementene 1814–2014 – debatt om forvaltningens utvikling". De to øvrige foredragene holdes 20. mai og 17. juni, kl. 18–19.30.