Historisk arkiv

3,7 millioner kroner til kommuner med store flyktningekostnader i Akershus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Flyktningsituasjonen i høst har ført til etablering av mange nye asylmottak på kort tid. Det har gitt økte kostnader for mange kommuner. For å unngå at det går ut over innbyggernes velferdstilbud bevilger vi til sammen 151 millioner kroner til kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 3,7 millioner kroner til 8 kommuner i Akershus som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med mottak av asylsøkere i høst.

Driften av asylmottak er en statlig oppgave. Kommunene på sin side må bidra med grunnleggende kommunale tjenester som skole, barnevern og helsetjenester. Kommunene blir kompenserte for disse kostnadene gjennom etablerte ordninger.

Flyktningetilstrømmingen i høst har ført til at det på svært kort tid er etablert mange nye asylmottaksplasser. Dermed har ikke kommunene fått tid til å planlegge og tilrettelegge for asylmottak.

- Flyktningsituasjonen har gitt kommunene høyere kostnader enn normalt. For å hjelpe kommunene til å tilby tjenestene et asylmottak krever og samtidig ivareta innbyggernes ordinære velferd, bevilger departementet til sammen 151 millioner kroner, sier Sanner.

Det er spesielt kommuner som har opplevd økning i antall flyktninger som nå mottar en kompensasjon. Fylkesmennene i alle fylker har brukt sin lokalkunnskap for å identifisere kommuner som har tatt imot mange asylsøkere på kort tid. Departementet har tatt hensyn til disse innspillene i fordelingen av midlene mellom kommunene.

Midlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

8 kommuner i Akershus får til sammen 3,7 millioner kroner:

KommuneEkstraordinært tilskudd
0211 Vestby 709 000 kroner
0214 Ås 322 000 kroner
0219 Bærum 129 000 kroner
0220 Asker 1 031 000 kroner
0231 Skedsmo 258 000 kroner
0235 Ullensaker 64 000 kroner
0237 Eidsvoll 129 000 kroner
0239 Hurdal 1 096 000 kroner
Akershus totalt 3 738 000 kroner