Historisk arkiv

- En historisk dag for lokaldemokratiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunalt selvstyre ble vedtatt som en ny bestemmelse i Grunnloven av Stortinget 31. mars. – Dette er en historisk begivenhet, og jeg vil gi honnør til Stortingets flertall som har samlet seg om en prinsipielt viktig grunnlovsbestemmelse, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forslag om grunnlovfesting av det kommunale selvstyret er med ulik ordlyd blitt fremsatt - og avvist – i Stortinget en rekke ganger gjennom årene.

- Det var på høy tid at vi fikk innlemmet lokalt selvstyre i Grunnloven. Dette står nå fast som et viktig prinsipp, men må følges opp fra Storting og regjering. Vi må styrke lokaldemokratiet og redusere den statlige detaljstyringen av kommunene, sier Sanner.

Den nye bestemmelsen i Grunnloven § 49 annet ledd er en prinsipperklæring om kommunalt selvstyre. Det er nå bred, tverrpolitisk enighet om at det kommunale selvstyret står sentralt i vårt styresett.

- Vi ønsker levende lokalsamfunn over hele landet. Da må disse utvikles av og for dem som bor der og kjenner lokale muligheter og utfordringer. Derfor er det lokale selvstyret viktig, sier Sanner.

Kommunene er en del av det samlede offentlige styringsapparatet, og Stortinget skal fortsatt foreta en vurdering av hva som er mest hensiktsmessig oppgavefordeling.         

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00