Historisk arkiv

150 millioner til infrastruktur i kommuner som slås sammen

19 millioner til infrastruktur i nye kommuner i Hordaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 150 millioner kroner i tilskudd til infrastruktur i kommuner som slås sammen. – 19 millioner går til tiltak som bidrar til å knytte de nye kommunene i Hordaland bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Søknadene om tilskudd viser noen av mulighetene som ligger i å bygge en ny og sterkere kommune sammen. Jeg er glad for at så mange kommuner planlegger konkrete tiltak for å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud, sier Sanner.

  • Fjell, Sund og Øygarden får 4 millioner kroner til blant annet velferdsteknologi og digitalisering av tjenester og teknisk infrastruktur.
  • Odda, Ullensvang og Jondal får 4 millioner kroner til "digital verktøykasse og digitale tjenester til innbyggerne".
  • Os og Fusa får 4 millioner kroner til blant annet gangveg/tursti ved Fv 137, undergang ved Fv 552 og reguleringsplan for del av strekningen Venjaneset – Eikelandsosen.
  • Voss og Granvin får 4 millioner kroner til blant annet velferdsteknologi og digital byggesaksbehandling og eiendomsinformasjon.
  • Lindås, Radøy og Meland får 3 millioner kroner til regulering av Sambandet Vest. Sammenslåingen fikk også 2 millioner kroner i 2016, slik at totalt tilskudd til infrastruktur er 5 millioner kroner.

Tilskuddsordningen kom på plass i samarbeid med KrF og Venstre i Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016. Tilskuddsordningen skal gå til infrastrukturprosjekter som bidrar til å legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur. Ordningen ble styrket i 2017.

Kommunene har kunnet søke om støtte til etablering eller forbedring av veier og digitaliseringstiltak. Nasjonalt vedtak om sammenslåing i kommunereformen var en forutsetning for å motta tilskudd.

I 2017 blir det gitt infrastrukturtilskudd til 41 sammenslåinger som involverer totalt 104 kommuner. Dette kommer i tillegg til 50 millioner kroner som ble gitt i tilskudd i 2016.

Tilskuddsordningen kommer i tillegg til øvrige ordninger for økonomisk støtte til kommuner som skal slå seg sammen. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00