Historisk arkiv

Ny Fylkesmann i Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Frank Jenssen er i statsråd i dag utnevnt som fylkesmann i Trøndelag.

Frank Jenssen blir ny Fylkesmann i Trøndelag. Foto: KMD

Fra 1. januar 2018 slås Fylkesmannsembetene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag sammen. Kongen i statsråd har utnevnt Frank Jenssen (47 år) som fylkesmann i det nye embetet.

– Frank Jenssen er en dyktig leder med spennende og variert bakgrunn, og god kjennskap til det nye fylket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Jenssen har studert ved Universitetet i Trondheim og har bakgrunn fra kommunal, privat og statlig sektor. Han har vært stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag siden 2013. Jenssen har tidligere blant annet arbeidet i nesten 3 år som kommunikasjonsdirektør i Direktoratet for arbeidstilsynet, vært daglig leder i et rådgivningsfirma og vært kommunalråd i Trondheim kommune i flere år. Han har også vært statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet. Jenssen har i årenes løp hatt mange ulike verv, hovedsakelig innenfor Høyre. Han har også ledet arbeidet med NOU 2002:19 Avfallsforebygging. Jenssen er i dag styreleder i Jødisk museum i Trondheim.

– Det nye embetet vil ha fagavdelinger med sterkere faglig kompetanse. Dermed vil det nye embetet ha de beste forutsetninger for å bli en god partner i samspillet med kommuner, næringsliv og innbyggere i Trøndelag, sier Sanner.

Det er tidligere bestemt at lokaliseringen av Fylkesmannen i Trøndelag skal deles mellom Steinkjer og Trondheim, med hovedsete i Steinkjer. Dette innebærer at Jenssen vil ha sitt hovedsete i Steinkjer med de funksjoner som er nødvendige for å kunne utøve rollen som fylkesmann.

Jenssen er utnevnt for en åremålsperiode på seks år. Tiltredelsestidspunktet skal avtales nærmere.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00