Historisk arkiv

Tysfjord kommune får 2,4 millioner kroner til prosjekt for tillitsbygging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Overgrepssakene som er avslørt i Tysfjord kommune gjør dypt inntrykk på oss alle. Vi har satt i verk flere tiltak for å hjelpe ofre og pårørende, og tiltak som skal bidra til en positiv utvikling. Vi bevilger nå ytterligere 2,4 millioner kroner til et prosjekt som skal bygge tillit i lokalsamfunnet i Tysfjord. Det er avgjørende at vi får bygget opp tilliten mellom den samiske befolkningen og offentlige myndigheter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilger 2, 4 millioner kroner over to år til et prosjekt om tillitsbygging i Tysfjord kommune. Prosjektet er en del av oppfølgingsplanen etter overgrepssakene som er avslørt i Tysfjord.

Midlene utbetales til Tysfjord kommune i 2018 og 2019, og skal gå videre til Árran lulesamisk senter som vil ha en sentral rolle i detteprosjektet.

– Tillit er svært viktig i det videre arbeidet og for at vi skal få til gode tiltak i oppfølgingsplanen. Árran er en viktig aktør lokalt som har gode forutsetninger for å kunne å styrke det gjensidige tillitsforholdet mellom den samiske befolkningen og offentlige myndigheter, og bidra med viktig overføring av kulturkompetanse. Med Árrans deltakelse vil vi styrke sjansen for å lykkes med oppfølgingstiltakene, sier Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tidligere bevilget 7,5 millioner kroner i årene 2017 – 2019 til Tysfjord kommune til oppfølgingsarbeid etter overgrepsavsløringene.  

Det er utarbeidet en plan for oppfølgingstiltak i Tysfjord kommune, med forslag til tiltak på kort og lang sikt. Det skal jobbes med akutt beredskap og oppfølging av ofre, overgripere og pårørende, opplæring av barn og unge, avdekkingskompetanse og rutiner for meldeplikt, og det skal utarbeides en helhetlig oppvekstplan for kommunen.

En lokal prosjektleder, som bl. a. skal lede arbeidet med å følge opp ofre og iverksette langsiktige, forebyggende tiltak som skal hindre nye seksuelle overgrep mot barn og unge, er ansatt fra januar 2018. Det er også satt ned en styringsgruppe bestående av Fylkesmannen i Nordland, politiet, Tysfjord og Hamarøy kommune og Árran lulesamisk senter, som skal ha det overordnede ansvaret for prosjektstyringen og koordineringen mellom de ulike prosjektene i oppfølgingsplanen.

Sammen for et trygt og godt oppvekstmiljø

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00