Historisk arkiv

Enighet om nye oppgaver til fylkeskommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Jeg er svært glad for at regjeringspartiene og KrF er enige om nye oppgaver og virkemidler til fylkeskommunene. Dette gjør fylkeskommunene til sterkere regionale samfunnsutviklere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Dette vil bidra til vekst og verdiskaping i alle deler av landet. Den nye fylkesstrukturen legger grunnlaget for å desentralisere makt og myndighet fra staten og ut til regionene, sier Mæland.

Hun legger fram stortingsmeldingen om nye oppgaver til fylkeskommunene 19. oktober.

Allerede nå er regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti på Stortinget enige om at fylkeskommunene skal få nye oppgaver blant annet innen viktige områder som kompetanse og integrering, folkehelse, klima og miljø, næringsutvikling og landbruk, forskning, samferdsel, planlegging og kultur.

– Dermed styrkes fylkeskommunene med flere virkemidler på områder fylkeskommunene allerede i dag har oppgaver og kompetanse. Dette er områder som er viktige for utviklingen av samfunnet i det enkelte fylke og er oppgaver som fylkeskommunene har gode forutsetninger for å løse, sier Mæland.

Enigheten innebærer også at den vedtatte strukturen med 11 fylker ligger fast.

– Dette er en viktig avklaring for alle som har følt på usikkerhet rundt etableringen av de nye fylkeskommunene. Den nye strukturen skal være på plass fra 1.1. 2020. Derfor er det viktig å komme videre med arbeidet med etableringen, ikke minst for alle de ansatte i fylkeskommunene landet rundt, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00