Historisk arkiv

Vedtar grensejustering mellom Sandøy og Aukra kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Sandøy og Aukra kommuner endres slik at øya Orten blir flyttet fra Sandøy til Aukra. Endringen vil skje fra 1. januar 2020.

– Både Sandøy kommune og innbyggerne som ønsker grensejustering har argumentert godt for sitt syn. Departementet har gjort en helhetlig vurdering, og mener en grensejustering for Orten er den løsningen som best balanserer de ulike hensynene i saken, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Vedtaket innebærer at de 11 fastboende innbyggerne på Orten flyttes fra Sandøy kommune til Aukra. Justeringen omfatter også den ubebodde øya Lyngværet. Øyene Ona og Sandøya forbli i Sandøy kommune.

Grensejusteringen ble utredet etter initiativ fra innbyggerne på de tre øyene Ona, Sandøya og Orten i Sandøy kommune. Utredningen ble gjennomført av fylkesmannen i Møre og Romsdal, som anbefalte en grensejustering for alle tre øyene.

Innbyggerne på Ona og Sandøya ønsket å tilhøre Aukra. Departementet har hatt møter med kommunene og representanter for innbyggerne før vedtaket ble fattet.

Grensejusteringer skal først og fremst være et verktøy for å tilpasse kommunegrenser til eksisterende samhandlingsmønstre og innbyggernes bruk av kommunale tjenester. Den må derfor ha som mål å løse utfordringer for innbyggerne, som for eksempel kortere reisevei eller demokratisk påvirkning på tjenestetilbudet.

– Etter en helhetlig vurdering mener departementet at dette bare gjelder innbyggerne på Orten, på grunn av deres geografiske nærhet til Aukra, sier Mæland.

Endringen vil skje fra 1. januar 2020. samtidig som den nye kommunen av Sandøy, Ålesund, Haram, Skodje og Ørskog trer i kraft.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00