Historisk arkiv

Regjeringen overleverer en statsforvaltning med bedre fordeling av personellressurser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Under Solbergregjeringen har veksten i sentralforvaltningen (som utgjør departementene og direktoratene) blitt redusert sammenlignet med perioden fra 2009-2013. I departementene har det vært en svakt nedadgående trend i bemanningen siden 2013, mens det fra 2009-2013 var en gjennomsnittlig årlig økning. Dette viser en ny kartlegging fra DFØ (Notat 2021:2).

-Jeg er fornøyd med at regjeringen har bremset veksten i sentralforvaltningen. Det har gitt oss rom til å prioritere mer ressurser til førstelinjen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

I Granavoldenplattformen var målet å ha færre ansatte i sentralforvaltningen i 2021 enn i 2017. Kartleggingen til DFØ viser at veksten var på -0,7 prosent fra 2017-2020. Når det justeres for omorganiseringer inn og ut av sentralforvaltningen var veksten svakt positiv (0,4 prosent).

-Det er ansatt mange personer i direktoratsleddet for å håndtere pandemien, både fast og midlertidig fra 2019 til 2020. Mange av disse er innen helse. Effekten av pandemien tar vi med oss inn i 2021. I valget mellom Granavoldens mål om nedgang og pandemisituasjonens krav til handling, har det siste gått foran. Det har vært en bevisst og riktig prioritering da vi sto foran en pandemi, sier Astrup.

-Selv om veksten er redusert er vi fortsatt ikke helt i mål når det justeres for omorganiseringer. Regjeringen har derfor bestemt at det ikke skal legges opp til vekst i bemanningen i direktoratene utenom særskilt begrunnede økninger som pandemien er et eksempel på, sier Astrup.

Når det ses på hele statsforvaltningen (det utøvende apparat underlagt regjeringen) har det vært en jevn vekst fra 2017 til 2020. Veksten kommer på prioriterte områder som utdanning og politi. I Granavolden var målet at veksten skal være lavere enn den generelle sysselsettingsveksten. På grunn av blant annet pandemien har vi for første gang siden 2017 en vekst i statsforvaltningen (2019-2020) som er større enn sysselsettingsveksten som var negativ fra 2019-2020.

 

Se DFØ notat 2021:2 for mer detaljer