Historisk arkiv

Statsministeren leder innsatsgruppe for bærekraftsmålene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen oppretter et Nasjonalt forum for å sikre at Norge når bærekraftsmålene innen 2030.

Forumet skal møtes 4-6 ganger i året for å få fart på bærekraftsarbeidet på tvers av sektorer. Det skal også være en ressurs for næringslivet, frivillige organisasjoner, kommunesektoren og akademia i sitt arbeid med å nå målene.

– Norge skal nå bærekraftsmålene innen 2030. For å få til det må hele samfunnet bidra. Gjennom 2030-forumet vil vi forene krefter og koordinere innsatsen på tvers av sektorene, sier statsminister Erna Solberg (H).

Forumet skal bestå av en fast kjerne med noen få andre ministre og organisasjonsledere. Kommunal- og moderniseringsministeren har ansvar for regjeringens bærekraftsarbeid og vil ha en sentral rolle i forumet.

– Norge har gode forutsetninger for å nå bærekraftsmålene. For å lykkes må hele samfunnet mobiliseres til innsats. For å nå målene må vi skape flere arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet. Et bærekraftig samfunn forutsetter økonomisk vekst og verdiskaping som trygger velferden, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Øvrige faste medlemmer er finansministeren, utviklingsministeren, klima- og miljøministeren og lederne av KS, ForUM, NHO, LO, UN Global Compact Norge og Nasjonal komite for agenda 2030 i høyere utdanningssektoren (SDG Norge).  Andre statsråder, organisasjoner og fagfolk vil delta ut fra dagsorden for møtene.