Historisk arkiv

2,4 millioner til pilegrimssatsinga

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider tar over ansvaret for Nasjonalt pilegrimssenter. Samtidig får de 2,4 millioner kroner fra spillemidlene til merking og vedlikehold av Olavsleden.

Fra 1. juli overføres ansvaret for Nasjonalt pilegrimssenter til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, en virksomhet under Kulturdepartementet. Riksantikvaren har hatt ansvaret for senteret, finansiert med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kulturdepartementet.

Riksantikvar Jørn Holme gir ansvaret for Nasjonal pilegrimssenter videre til kulturminister Linda Hofstad Helleland.
Riksantikvar Jørn Holme gir ansvaret for Nasjonal pilegrimssenter videre til kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: KUD

- Olavsleden er en viktig del av norsk kulturarv. Det blir en styrke for satsinga på pilegrimstradisjonene i Norge at vi nå gir ansvaret videre til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

I forbindelse med overtagelsen får Nidaros domkirkes restaureringsarbeider 2,4 millioner kroner til vedlikehold og merking av Olavsleden til Trondheim. Pilegrimsleden ble åpnet i 1997 med oppmerking på strekningen Oslo-Trondheim og Verdal/Stiklestad – Trondheim. Aktiviteten langs pilegrimsledene har økt og medført behov for vedlikehold og bedre merking.