Historisk arkiv

Ytterligere gjenåpning av barne- og ungdomsidrett fra 1. august

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

– Jeg er glad for at jeg nå har fått anledning fra helsemyndighetene til å gjenåpne barne- og ungdomsidretten fra 1. august. Vi vet hvor viktig idrett er som møteplass og sosial arena for barn og unge over hele landet, og dette er nok et skritt i retning av normalisering i samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

- Regjeringens beslutning er utrolig viktig og en sann lettelse for alle barn, unge og for hele idrettsbevegelsen. Det er en klok beslutning og vil bidra til å redusere risikoen for frafall i barne- og ungdomsidretten. Nå har våre unge utøvere virkelig noe å se frem til etter fellesferien, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Fra 1. august gis det unntak fra avstandskravet i covid-19-forskriften ved gjennomføring av konkurranser der alle deltakerne er under 20 år og aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet til enhver tid. Åpningen forutsetter at smittesituasjonen på det tidspunktet tillater det.

 Denne beslutningen innebærer at det igjen åpnes for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 års, innenfor de respektive idrettskretsens grenser.  Beslutningen innebærer at det nå vil være mulig å planlegge aktiviteter utover høsten.

 – Vi er mange som er utålmodige på vegne av idretten, meg selv inkludert. Det er helsemyndighetenes reguleringer  som setter begrensninger for aktivitet. Jeg er glad for at jeg i dag kan informere om at det igjen kan åpnes for vanlig barne- og ungdomsidrett. Det kan konkurreres innenfor grensene til de respektive idrettskretsene fra 1. august. Det betyr mye for mange, sier kultur- og likestillingsministeren.

– Jeg kommer til å jobbe videre for at vi skal kunne åpne de delene av idretten som fortsatt har begrensninger, men det er helsemyndighetene som gjør de avgjørende vurderingene ut fra den rådende smittesituasjonen i samfunnet, avslutter statsråden.