Historisk arkiv

Victor D. Norman blir styreleder i Norsk Institutt for bioøkonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt styre for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Styreleder blir Victor D. Norman, professor ved Norges Handelshøyskole. Styret tiltrer når det nye instituttet etableres 1. juli i år.

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt styre for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Instituttet etableres gjennom en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. 

NIBIO blir landets største forskningsinstitutt innen landbruk og miljø. Ved oppstart vil det ha ca. 710 ansatte, med Landbruks- og matdepartementet som eier. Regjeringen har store ambisjoner for instituttet som en viktig bidragsyter til å realisere bioøkonomiens muligheter i fremtiden. 

- Jeg er veldig glad for å kunne presentere et svært kompetent styre for vårt nye forskningsinstitutt. Jeg er sikker på at styret vil bidra sterkt til at NIBIO vil nå de målene som er satt om et effektivt og faglig kompetent institutt, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Victor D. Norman
Victor D. Norman styreleder i Norsk Institutt for bioøkonomi. Foto: Helge Skodvin/NHH

Styret har fått følgende sammensetning:

Medlemmer:

 • Professor Ph.D. Victor D. Norman (leder), Norges Handelshøyskole
 • Universitetsdirektør Stig Fossum, Universitetet i Nordland            
 • Administrerende direktør Trine Lerum Hjellhaug, Lerum AS
 • Administrerende direktør Arne Rørå, NORSKOG
 • Landbruksdirektør Kirsten I. Værdal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Forsker Sebastian Eiter, ansatt-representant
 • Forsker Hanne Sickel, ansatt-representant
 • Varamedlemmer for ansatt-representanter
 • Senioringeniør Finn-Arne Haugen (for Sebastian Eiter)
 • Kontorsjef Heidi Knutsen (for Hanne Sickel)

Øvrige varamedlemmer:

 • Første varamedlem: Styreleder Bjørn Ringstad, Tind Spekevarer AS
 • Andre varamedlem: Åse Vaag, Fylkesmannen i Hordaland