Historisk arkiv

Nye norske jordbærsorter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Graminor har utviklet jordbærsortene Saga og Nobel som skal tåle den norske vinteren bedre, ha lengre holdbarhet og en god smak. Det har tatt hele tolv år å utvikle bæra. Det er første gang i år jordbærprodusenter dyrker de nye sortene for salg.

Bjarne Kjøs er assisterende foredler for jordbær og potet hos Graminor. Her viser han frem forsøksfeltet for jordbær.
Bjarne Kjøs er assisterende foredler for jordbær og potet hos Graminor. Her viser han frem forsøksfeltet for jordbær. Foto: Kaja Schill Godager/Landbruks- og matdepartementet

I utviklingen av de to nye jordbærsortene Saga og Nobel, har Graminor utviklet sorter som er mer vinterherdige, gir god avling, har god smak og er mer resistente mot skadegjørere enn dagens sorter. Når jordbæret er sterkt mot skadegjørere, bidrar dette til at man kan redusere plantevernbruken.

– Graminor gjør ein svært viktig jobb med å utvikle morgondagens plantesortar som er tilpassa norske veksttilhøve. Sjølv om klimaet i Norge vert endra vil vi fortsatt kunne dyrke norske jordbær, med den gode smaken vi er så glade i, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

For å utvikle nye jordbærsorter velges det ut to sorter med gode egenskaper som man ønsker å videreføre til det nye jordbæret. Sortene som Saga og Nobel stammer fra ble krysset i 2004. Krysningen dannet rundt 6000 nye sorter som har blitt sammenlignet og testet i flere år. Tolv år senere sitter Graminor igjen med Saga og Nobel, som var best av de 6000 sortene.

Graminor har utviklet jordbærsortene Saga og Nobel som skal tåle den norske vinteren bedre, ha lengre holdbarhet og en god smak.
Graminor har utviklet jordbærsortene Saga og Nobel som skal tåle den norske vinteren bedre, ha lengre holdbarhet og en god smak. Foto: Kaja Schill Godager/Landbruks- og matdepartementet

Internasjonalt samarbeid om jordbær

Overvintringsskader på jordbærene er et stort problem for jordbærprodusenter i Norge. Dersom jordbærene blir ødelagt av kulden påvirker dette avlingsnivået og lønnsomheten til produsentene. Graminor er det eneste selskapet som ser på hvordan jordbærsortene tåler den norske vinteren i sitt foredlingsprogram.

Graminor har og satt i gang et forskningsprosjekt i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi, Høgskolen i Hedmark (HiHM) og Indiana University – Purude University Indianapolis (IUPUPI), hvor det forskes på jordbær som tåler frost. Forskningsprosjektet er støttet av forskningsrådet og skal være ferdig i 2018.

Her dyrkes jordbær på forsøksfelt på Ridabu i Hedmark.
Her dyrkes jordbær på forsøksfelt på Ridabu i Hedmark. Foto: Kaja Schill Godager/Landbruks- og matdepartementet
Jordbær
Jordbær. Foto: Kaja Schill Godager/Landbruks- og matdepartementet.