Historisk arkiv

Bollestad møtte unge reindriftsutøvere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Den 18. desember ble det avholdt et møte mellom Norske reindriftsamers landsforbund sitt ungdomsutvalg (NRLU) og landbruks- og matministeren. Bakgrunnen for dette møtet var at Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt også i år avholdt en markedsdag for NRLs ungdomsutvalg. En post på programmet var møte med Landbruks- matministeren.

Representantene tok opp situasjonen i eget reinbeiteområde. Utfordringer og muligheter for unge reindriftsutøvere ble drøftet. Møte med NRLs ungdomsutvalg har blitt en årlig tradisjon.

– For meg er det viktig, og har stor nytte, og møte de unge reindriftsutøverne. Det er disse utøverne som fremover skal ta vare på og videreutvikle denne viktige næringen, sier landbruks- og matminister, Olaug Bollestad (Kr.F.).

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte NRFs ungdomsutvalg.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte NRFs ungdomsutvalg. Foto: Landbruks- og matdepartementet