Historisk arkiv

Rekordår for skogbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det var rekordhøy hogst i Norge i 2018. Siden 2014 er det bevilget ¾ milliarder kroner til skogsveier og tømmerkaier.

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble solgt 10,95 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2018. Dette er den høyeste avvirkningen som er registrert i Norge. Norske skoger tåler godt denne hogsten; tilveksten er enda høyere. 

– Skogbruket gir grunnlag for næring og arbeidsplasser over hele Norge, samtidig som skogen er del av løsningen på klimautfordringene.  Skogen tar opp omtrent halvparten av de samlede norske klimautslippene,  sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud. – Derfor har denne regjeringen fra første stund satset på skogen. Siden 2014 er det bevilget ¾ milliarder kroner til bygging og utbedring av skogsveier og tømmerkaier, som er nødvendig for å få tømmeret ut av skogen, sier Hoksrud.

Skogsmaskin i aksjon.
Det ble solgt 10,95 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2018. Foto: Torbjørn Tandberg

Hedmark største skogfylke

Avvirkningen er størst i Hedmark, med 27 prosent av hogstvolumet, etterfulgt av Oppland (13 prosent) og Buskerud (10 prosent). Lavest er hogstvolumene på Vestlandet og i Nord-Norge. Oslo/Akershus hadde størst prosentvis økning i hogsten med 29 prosent (126.000 m3), mens Rogaland hadde størst nedgang med 29 prosent (29.000 m3).

Tømmeret har en bruttoverdi på 4,46 milliarder kroner.

Rekordhøye tømmerpriser

Det er gode tider for skognæringen med høye tømmerpriser. Gjennomsnittlig tømmerpris har steget med 16 prosent i fjor. Det er 57 kroner mer enn året før. Særlig stor var prisøkningen for massevirke med over tretti prosent i forhold til 2017.

Tømmerkai.
Siden 2014 er det bevilget ¾ milliarder kroner til skogsveier og tømmerkaier. Foto: Torbjørn Tandberg