Historisk arkiv

Stipenddryss til skogfagstudenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Oalug Bollestad delte ut til sammen 225.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (INN – Evenstad).

– Det er en stor glede for meg å ønske dere velkommen til denne stipendutdelingen, men ikke minst velkommen til tjeneste for en viktig primærnæring som trenger unge folk med god kompetanse. Jeg gleder meg over å kunne dele ut stipendene som blir gitt av næringa selv som et tegn på at de setter pris på dere og ønsker dere velkommen til arbeid i skogsektoren.  Skogressursene er rike og gir mulighet for økt innsats og økt ressursuttak framover, sa landbruks- og matminister Bollestad under stipendutdelingen i dag.

Fra venstre: Martin Storberget, landbruks- og matminister Olaug Bollestad, Øyvind Sørhuus og Svein Skjerstad.
Landbruks- og matminister Oalug Bollestad delte ut til sammen 225.000 kroner i stipend til fem skogfagstudenter i dag. Fra venstre: Martin Storberget, landbruks- og matminister Olaug Bollestad, Øyvind Sørhuus og Svein Skjerstad. Steinar G. Stensli var ikke til stede under prisutdelingen. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Hedret fem skogfagstudenter 

Et masterstipend på 50 000 kroner ble delt ut til tre masterstudenter ved NMBU med beste karaktersnitt. Forutsetningen for å få stipendet er at studentene har fullført på normert tid. I tillegg ble det delt ut et stipend på 50 000 kr for beste masteroppgave ved NMBU og et stipend på 25 000 kr for beste bacheloroppgave ved INN - Evenstad.  Oppgavene ble vurdert av representanter fra skognæringen, forvaltningen og instituttene. Kriteriene som ble lagt til grunn var tema, resultater, originalitet, kvalitet og formidling.

Stipendene for 2019 gikk til:

Masterstipend NMBU – 50 000 kr:

  • Øivind Sørhuus
  • Steinar G. Stensli
  • Svein Harald Frøberg Skjerstad

Beste masteroppgave NMBU – 50 000 kr:

  • Svein Harald Frøberg Skjerstad

Beste Bacheloroppgave INN-Evenstad – 25 000 kr:

  • Martin Storberget

Velg Skog

Stipendene deles ut av foreningen Velg Skog som jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen. Velg Skog finansieres av medlemmer i næringen, Skogbrukets Landsforening og NHO Mat og Drikke, samt midler fra skogbrukets ulike prosjektfond.