Historisk arkiv

Presseinvitasjon

Dialogforum for skog- og trenæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har invitert næringen til et første møte i Dialogforum for skog- og trenæringen onsdag 11. september. Formålet er å bidra til tettere koblinger i og mellom aktører i hele verdikjeden, og legge til rette for dialog mellom næring, kunnskapsmiljøer, virkemiddelapparatet og myndigheter.

Strategidokumentet "Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" ble lagt fram på Moelven 12. mars 2018.

Strategidokumentet er todelt:

  • en strategi som stimulerer etterspørselen etter grønne trebaserte produkter
  • en strategi for en helhetlig og styrket satsning på forsking, utvikling og innovasjon i skog- og trenæringen.

Styrket samarbeid og kunnskapsoverføring har fått en helt sentral plass i strategien, og etablering av et dialogforum er et hovedtiltak som også er etterspurt av næringen.

Dialogforum for skog- og trenæringen
Onsdag 11. september fra kl. 12.00-15.00
R6, Teatergata 9, Oslo.

For pressen vil det være intervju- og fotomuligheter i resepsjonen i R6 fra kl. 15.00.

Kontaktperson: Heidi E. Riise, 975 17 227.