Historisk arkiv

Stor rift om fuglejakta på Statskogs grunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I dag går titusenvis av jegere ut på jakt etter skogsfugl og rype. Strenge reguleringer, lave priser og titusener av ivrige jegere har resultert i at store deler av Statskogs fuglejakttilbud i september er revet bort.

Det er fortsatt noen få muligheter i Sør- og Midt-Norge. Hovedregelen er at du må vente noen uker før det er ledige kort.

Muligheter i nord

I Nordland og Troms er situasjonen den samme i jaktområder med begrensning på antall jegere. Samtidig selges jaktkort fritt i de fleste områdene i disse to fylkene.

Vil du på jakt? Sjekk mulighetene på www.inatur.no

Lyripestegg Simskardet.
Lyripestegg Simskardet. Foto: Magnus Beyer Brattli/Statskog

Regulert for bærekraft

Statskog har stengt en del områder både i Sør-Norge og Nord-Norge for fuglejakt og har innført streng regulering på grunn av svak utvikling av rype- og skogsfuglbestanden. Bærekraftig forvaltning veier hele tiden tyngst.

Statskog har et særskilt oppdrag på vegne av  Landbruks- og matdepartementet for å gjennomføre delegerte myndighetsoppgaver og sektorpolitiske  oppgaver, herunder forvaltning av jakt og fiske  og tilrettelegging for friluftsliv.