Historisk arkiv

Endringer i regelverk for investering og bedriftsutvikling i landbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt midlertidige endringer i forskrift av 19. desember 2014 nr. 1816 om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-forskriften). Bakgrunnen for endringen er at det som følge av koronapandemien og fallende kronekurs, er behov for å kunne gi Innovasjon Norge hjemmel til å overskride bestemmelsene om maksimalt kronetak, eller maksimalt prosenttak, for støtte til investeringer.

Den midlertidige bestemmelsen skal gjelde ut 2020 og kunne anvendes dersom prosjektet kan dokumentere vesentlige kostnadsøkninger, eller reduksjon av likviditet som følge av Covid-19-utbruddet eller fallet i kronekurs.  

Les mer om endringene:

Økt fleksibilitet

Innovasjon Norge gis også økt fleksibilitet i bruk av Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping for å møte næringens kortsiktige utfordringer. Dette gjelder særskilt for virksomheter innen lokalmat, reiseliv og "Inn på tunet" som nå opplever stor omsetningssvikt som følge av koronapandemien. 

– Jeg er glad for at vi har fått på plass disse endringene for å kunne håndtere økte prosjektkostnader og lavere likviditet. Med dette vil vi hindre at f.eks. byggeprosjekt i landbruket stopper opp. Det er bra for både landbruket og for aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Du kan lese mer om hvilke virkemidler Innovasjon Norge har for å støtte landbruk og næringsliv for øvrig her.