Historisk arkiv

Nye fagråd ved EU-delegasjonen i Brüssel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Magnar Sundfør og Stein Ivar Ormsettrø er de nye landbruks- og matrådene ved Norges EU-delegasjon i Brüssel. Den norske EU-delegasjonen er Norges største utenriksstasjon. Delegasjonens oppgave er å ivareta norske interesser overfor EUs institusjoner og medlemsland på alle områder som berører Norges samarbeid med EU.

Magnar Sundfør kommer fra stillingen som fagdirektør i Landbrukspolitisk avdeling i Landbruks- og matdepartementet. Han skal i hovedsak jobbe med EUs felles landbrukspolitikk, handel, bygdeutvikling og skogbruk. Stein Ivar Ormsettrø har bakgrunn som fagdirektør i Matpolitisk avdeling i samme departement. Ormsettrø skal jobbe med saker relatert til matvaretrygghet og matkvalitet, i tillegg til dyrehelse og dyrevelferd langs produksjonskjeden.

Magnar Sundfør
Landbruksråd Magnar Sundfør. Foto: regjeringen.no
Stein Ivar Ormsettrø.
Matråd Stein Ivar Ormsettrø. Foto: regjeringen.no

EU-delegasjonens hovedoppgaver

  • følge utviklingen i EU-samarbeidet på områder som er viktige for Norge, analysere den politiske utviklingen i EU og holde departementene løpende orientert
  • fremme norske bidrag, synspunkter og innspill overfor EUs institusjoner, EFTA-sekretariatet og EFTA-landenes overvåkingsorgan, ESA
  • bidra til å identifisere og utnytte fullt ut norsk handlingsrom i EØS-avtalen, Schengen-samarbeidet og det utenriks- og forsvarspolitiske samarbeidet med EU
  • bidra til økt kunnskap og kompetanse om EU- og EØS-spørsmål i Norge og overfor dem som besøker EU-delegasjonen eller kontakter oss på annen måte.

Sundfør og Ormsettrø vil jevnlig rapportere hjem fra sine fagområder. Rapportene vil bli publisert på Landbruks- og matdepartementets nettsider.