Historisk arkiv

Styrker NIBIO og Veterinærinstituttet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen foreslår å øke grunnbevilgningen til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Veterinærinstituttet (VI) med til sammen 15 millioner kroner. Dette skal delvis erstatte inntektssvikten som de to forskningsinstituttene nå opplever, og til å opprettholde den faglige aktiviteten.

NIBIO og VI melder begge om inntektssvikt som følge av korona-pandemien. Disse virksomhetene må normalt hente om lag halvparten av inntektene sine fra andre kilder enn bevilgninger, og i tiltakspakken som ble lagt frem i dag foreslår regjeringen å øke grunnbevilgningen til disse instituttene.

- Som mange andre forskningsinstitutter her i landet er også NIBIO og VI rammet av reduserte inntekter. I denne krevende situasjonen er det nødvendig at staten bidrar for å opprettholde både arbeidsplasser og kompetanse, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

De to forskningsmiljøene er viktig for kunnskaps- og teknologiutvikling, og for den grønne omstillingen. De har også stor betydning for matberedskapen her i landet.