Historisk arkiv

Oppfordrer FAO til å ta en aktiv rolle i kampen mot antibiotikaresistens

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

FAO avholder sin 42. Generalkonferanse 14.- 18. juni. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad leder den norske delegasjonen. Hovedtema for årets generalkonferanse er "bærekraftige matsystemer". Bollestad tok opp FAOs rolle i arbeidet med matsikkerhet og matsystemer, blant annet knyttet til det planlagte toppmøtet om matsystemer i september.

I sitt innlegg la Bollestad spesielt vekt på kampen mot antibiotikaresistens, som er en av de største helsetruslene vi har i dag.  

– Antibiotika skal kun brukes for å behandle syke dyr, ikke til å forebygge sykdommer, sier Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad Foto: Torbjørn Tandberg

Oppfordret genbanker tilå lagre frø på Svalbard Globale Frøhvelv

Bollestad la også vekt på at et frømangfold er grunnleggende for matsikkerheten.

– Såfrømangfold er helt fundamentalt for vår matsikkerhet. Jeg håper flere genbanker vil lagre frø i Svalbard Globale Frøhvelv, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad i sitt innlegg.

Bærekraftig bruk av naturressurser

Bollestad tok også opp viktigheten av å forvalte naturressursene i fiskeri, skogbruk og landbruk på en bærekraftig mate. FAO spiller en unik rolle som kunnskapsorganisasjon på disse områdene.

Vedtar strategisk rammeverk for de neste 10 årene

En viktig sak på årets generalkonferanse er at FAOs strategiske rammeverk for perioden 2022-2031 skal vedtas. Det strategiske rammeverket er en viktig rettesnor for FAOs arbeid de neste 10 årene, der verden skal komme seg etter en krevende pandemi, samtidig som man skal redusere klimagassutslipp og oppnå bærekraftsmålene.

Ettersom møtet i år foregår digitalt, vil det ikke være et fagprogram for statsråden i Roma, slik det har vært på tidligere generalkonferanser.

Om FNs mat- og landbruksorganisasjon

FAO har global matsikkerhet som sitt mandat, og utvikler globale normer for bærekraftige matsystemer, samler og analyserer statistikk som gir status og trender for matsikkerhet og bidrar til bærekraftig utvikling av landbruk, skogbruk og fiske. Norge ønsker å bidra til at FAO leverer på det normative området og fungerer som et samlende punkt for å kartlegge og håndtere globale utfordringer innen matsikkerhet, skogbruk, landbruk og fiske.