Historisk arkiv

Nøkkeloverrekkelse i Landbruks- og matdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Det blir nøkkeloverrekkelse i forbindelse med statsrådskiftet i Landbruks- og matdepartementet torsdag 14. oktober kl. 15.30

Tid: Torsdag 14. oktober kl 15.30.

Sted: Landbruks- og matdepartementet, Teatergt. 9 (R6), statsrådens kontor 4. etasje.

Pressen bes møte i resepsjonen i god tid for registrering. Seinest kl 15.15   Ta med pressekort og ID-kort, pass eller førerkort (bank-kort blir ikke godkjent som legitimasjon).

Kontaktperson: Ståle Norang. Tlf 41 43 80 11.