Historisk arkiv

Kompensasjonsordningen:

Ny søknadsrunde åpner 9. juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringens kompensasjonsordning er forsterket og forbedret. Men omleggingen til nytt statsstøtterettslig regelverk har vist seg mer krevende enn forutsatt. Neste søknadsrunde åpner derfor først 9. juni.

Regjeringen har tidligere varslet at det tas sikte på å åpne for søknader for tilskuddsperioden mars–april 2021, og for kompensasjon for tapt varelager, rundt 20. mai 2021. Det kompliserte arbeidet med å få på plass alle endringene har forsinket ordningen.

– Det er selvfølgelig beklagelig at vi får en forsinkelse, og jeg forstår frustrasjonen fra bedriftene som trenger pengene raskt. Det jobbes på spreng i Brønnøysundregistrene for å få på plass neste søknadsrunde til 9. juni, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Godkjenning av ESA

Endringene i ordningen må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan, ESA. Regelverket skal blant annet hindre at det gis ulovlig statsstøtte. 20. mai godkjente ESA deler av utvidelsen, med ordningen for tapt varelager. ESA jobber også med å godkjenne den utvidete kompensasjonsordningen i sin helhet, og dette vil komme om kort tid.

– Vi har fått nye føringer fra ESA. Det betyr at ordningen må over på et nytt regelverk og godkjennes på nytt. Det innebærer et omfattende juridisk arbeid som krever store ressurser. Derfor har det tatt lengre tid enn vi hadde håpet. Nå er ordningen for tapt varelager godkjent av ESA, og det er bra. Både Brønnøysundregistrene og departementet jobber nå på spreng for å få dette inn i søknadsløsningen, sier Nybø.

En vesentlig endring som følge av nytt hjemmelsgrunnlag, er at virksomheter ikke kan få tilskudd på mer enn 70 prosent eller 90 prosent av underskuddet.

Brønnøysundregistrene implementerer endringene 

I kombinasjon med at det har pågått et omfattende arbeid med å utvide og forbedre ordningen i tråd med de nye føringene gitt av Stortinget, har godkjenningsprosessen ført til forsinkelser sammenliknet med tidligere varslet tidsplan. Med ESA-godkjenning på plass vil Brønnøysundregistrene fortsette arbeidet med løsningen.

– Så snart vi har en ferdig forskrift å jobbe ut fra, kan vi bygge ferdig løsningen og gjennomføre nødvendig testing før vi er klare for åpning. Dette har aller høyeste prioritet hos Brønnøysundregistrene, og vi jobber nå dag og natt for å få dette i havn. Når vi åpner vil virksomhetene få pengene raskt på konto, på samme måte som i de andre periodene, sier direktør ved Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk.

Kompensasjonsordningen har vært en av bærebjelkene i regjeringens støtteordninger. Ordningen gir bedrifter tilskudd når pandemien og smitteverntiltak begrenser mulighetene til å drive næringsaktivitet. Ordningen gir bedriftene støtte til faste uunngåelige kostnader. I tillegg vil man kunne søke om kompensasjon for tapt varelager i perioden som ligger bak oss, det vil si fra november 2020 til april 2021.

Fakta: Tidslinje frem mot 9. juni

  • Ordningen for tapt varelager ble godkjent av ESA 20. mai
  • Det ventes at ESA vil godta endringene i kompensasjonsordningen i sin helhet om kort tid
  • Brønnøysundregistrene arbeider med å lage et brukervennlig skjema som skal dekke alle søknadsperiodene
  • Oppdatere veiledningsinformasjonen og kontrollhandlingene, i tråd med ny forskrift
  • Teste løsning i samarbeid med brukerne før åpning

Se også: kompensasjonsordning.no