Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Fiskerne kan overføre torskekvoter til neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

For å bidra til å redusere problemer både på fiskemottakene og ute i markedene som følge av koronasituasjonen, blir det nå mulig å overføre inntil ti prosent av  torskekvoten til neste år.

- Gitt usikkerheten i markedene som følge av en økt torskekvote og de nye innreiserestriksjonene, vil hver enkelt fisker nå få mulighet til å overføre torskekvote til neste år. Dette vil bidra til å spre torskefisket i en situasjon hvor mottakskapasiteten og markedssituasjonen er uavklart, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Som følge av koronautbruddet i 2020 ble det innført en midlertidig ordning for overføring av kvoter i fisket etter torsk. Denne ordningen videreføres for 2021 – 2022, på samme vilkår som i fjor.

Om ordningen:

  • Det innføres en ordning med kvoteoverføring av torsk på fartøynivå på inntil 10 prosent fra 2021 til 2022.
  • Ordningen omfatter torsketrålere, seitrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og alle fartøy i lukket gruppe kyst som ikke har overregulering.
  • Fiskeridirektoratets vilkår fra 2020 legges til grunn ved gjennomføring av ordningen.
  • Les mer på Fiskeridirektoratets nettsider