Historisk arkiv

Regjeringen utvider kompensasjonsordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Nå foreslår regjeringen å øke støttenivået til 85 prosent og forlenge ordningen i 2 ekstra måneder, ut juni 2021.

– Kompensasjonsordningen skal hjelpe norsk næringsliv gjennom krisen, som dessverre ikke ser ut til å gå over med det første. Vi utvider derfor med to måneder og øker støttenivået. Både store og små bedrifter er viktige for norsk økonomi og arbeidsplasser.  Ordningen skal treffe bredt, med like vilkår for alle bransjer og bedrifter, sier næringsminister Iselin Nybø.

Bedrifter som har spørsmål rundt søknader kan finne informasjon her. 

Regjeringen foreslår å utvide kompensasjonsordningen i ytterligere 2 måneder, ut juni 2021 og med kompensasjonsgrad på 85 prosent. Dette er i tråd med Stortingets vedtak. Kompensasjonsordningen gir bedrifter tilskudd når pandemien og smitteverntiltak begrenser mulighetene til å drive næringsaktivitet. Ordningen gir bedriftene støtte til faste uunngåelige kostnader.

I mars er det tolv måneder siden koronapandemien rammet norsk næringsliv, og det vil være nødvendig å justere beregningsmåten for omsetningsfallet. Regjeringen foreslår at beregningen av omsetningsfall gjøres ved å sammenligne omsetning i støtteperioden med samme periode i 2019. Siden det er lenge siden 2019, bør omsetningen i 2019 justeres i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen.

Det er en forutsetning at endringene er i innenfor statsstøttereglene og kan godkjennes av ESA.

 

Fakta om ordningen

  • Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.
  • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 31. juni, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet innen 14. mars 2021. Søknad for januar og februar skal sendes innen 14. mai 2021.
  • Støtten beregnes med utgangspunkt foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.