Historisk arkiv

Styret i Eksfin på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Morten Støver skal lede styret i Eksportfinansiering Norge, som etableres 1. juli. Nå har Nærings- og fiskeridepartementet også utnevnt de seks andre styremedlemmene.

1. juli blir GIEK og Eksportkreditt Norge offisielt slått sammen til Eksportfinansiering Norge. Eksfin skal forvalte det offentlige eksportfinansieringstilbudet til næringslivet og blir en viktig samarbeidspartner for små og store bedrifter over hele landet.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå utnevnt følgende personer til styret for Eksfin, med virkning fra 1. juli 2021:

  • Morten Støver, Nordland, styreleder
  • Ingelise Arntsen, Vestland, styremedlem
  • Siri Hatlen, Viken, styremedlem
  • Karin Bing Orgland, Oslo, styremedlem
  • John G. Bernander, Agder, styremedlem
  • Lars Erik Grødal, Møre og Romsdal, styremedlem
  • Leiv Kallestad, Rogaland, styremedlem

De ansatte i Eksfin kan i tillegg velge to ansatte representanter med varamedlemmer.

– Jeg er glad for at det er stort engasjementet rundt Eksfin, og at vi har fått på plass et solid og kompetent styre som kan bistå norsk næringsliv på en god og profesjonell måte, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Tone Lunde Bakker begynner som administrerende direktør i Eksfin 1. august 2021 og vil jobbe tett med styret.

Interimsstyret for sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt Norge har ansvaret for sammenslåingen og fusjonsprosessen frem til og med 30. juni 2021.