Historisk arkiv

Uakseptabel opptreden av EU i fiskevernsonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

EUs kvotefastsettelse i fiskevernsonen ved Svalbard strider mot Norges suverene rettigheter etter havretten.

Torsdag hadde fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen møte med EUs miljø-, hav- og fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius.

- Norge protesterer mot EUs ensidige kvotefastsettelse i fiskevernsonen ved Svalbard. Dette er helt uakseptabel opptreden av EU. Det er Norge som har enerett til å regulere fisket i fiskevernsonen ved Svalbard, og det er bare Norge som kan tildele EU fiskekvoter i området, sier Ingebrigtsen.

- EU har i for 2021 tildelt seg selv en kvote på 28 431 tonn torsk i fiskevernsonen. Dette strider mot Norges suverene rettigheter etter havretten, og vi ser svært alvorlig på EUs ensidige kvotefastsettelse. Jeg har derfor gjort det klart overfor EU at ethvert fiske utover Norges kvotetildelinger vil være et ulovlig fiske og vil bli håndhevet av kystvakten på alminnelig måte, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Ny kvote etter brexit

Helt siden opprettelsen av sonen har Norge tildelt kvoter til tredjeland som fisket i området før sonen ble opprettet, slik at de kan fortsette sitt historiske fiske. Disse kvotene har vært basert på fisket i tiårsperioden før opprettelse av sonen.  Ut fra denne velprøvde fordelingsnøkkelen har Norge for 2021 tildelt EU en torskekvote i fiskevernsonen på 17 885 tonn. Som følge av Storbritannias uttreden fra EU kan ikke lenger Storbritannias historiske fiske danne grunnlag for kvote til EU, og Storbritannias historiske fiske ble derfor trukket fra da EUs kvote skulle beregnes.

Fiskevernsonen ved Svalbard ble opprettet i 1977 og strekker seg 200 nautiske mil ut fra grunnlinjen ved Svalbard. Det er Norge som fastsetter fiskerireguleringer i dette området, og formålet med opprettelsen av sonen var først og fremst å oppnå kontroll med fisket i området og forhindre overfiske.  Dette har vært et svært viktig bidrag for å lykkes med bærekraftig forvaltning av fiskebestandene.

Alminnelige fiskeriavtaler med EU og Storbritannia

Det pågår forhandlinger mellom Norge, EU og Storbritannia om fiskeriavtaler for 2021. Disse forhandlingene vil avgjøre totalkvotene for delte bestander og spørsmålene om adgang til hverandres soner og kvotebytte. Kommissær Sinkevičius var enig i at det nå må bli fortgang i disse forhandlingene, slik at vi kan få på plass avtaler for 2021.

Note til EU - torsk og snøkrabbe [pdf]

Vedlegg til note til EU - torsk og snøkrabbe [pdf]

Note til EU - torsk [pdf]