Historisk arkiv

Oljedirektør Bente Nyland får forlenget åremål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Oljedirektør Bente Nyland er i statsråd fredag åremålsbeskikket som direktør for Oljedirektoratet for 6 år med virkning fra 1. januar 2014.

OD er et statlig fagdirektorat underlagt Olje- og energidepartementet med 230 ansatte lokalisert i Stavanger og Harstad.

Oljedirektoratet (OD) har en sentral rolle i forvaltningen av olje- og gassressursene på norsk sokkel. OD skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet gjennom en forsvarlig ressursforvaltning.

Oljedirektør Bente Nyland her sammen med olje- og energiminister Tord Lien i forbindelse med sistnevntes første besøk til Stavanger. (Lise Rist/OED)