Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen støtter europeisk forskningsprosjekt om CO2-håndtering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tord Lien har meddelt EUs energikommissær Günther Oettinger at regjeringen sier seg positiv til å bidra til å realisere et forskningsprogram støttet av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Det norske bidraget skal være med på å etablere et forskningsprogram som EU-kommisjonen har tatt initiativ til å opprette. Programmet skal støtte forskning i driftsfasen i et fullskalaprosjekt for CO2-håndtering i EU.

Olje- og energiminister Tord Lien har meddelt  EUs energikommissær Günther Oettinger at regjeringen sier seg positiv til å bidra til å realisere et forskningsprogram støttet av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Det norske bidraget skal være med på å etablere et forskningsprogram som EU-kommisjonen har tatt initiativ til å opprette. Programmet skal  støtte forskning i driftsfasen i et fullskalaprosjekt for CO2-håndtering i EU.

Alle prosjekter som fyller de krav som vil bli stilt i utlysningen vil kunne søke. ROAD-prosjektet i Nederland er i dag det mest modne prosjektet i Europa og vil være en aktuell kandidat.

- Teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner er avgjørende for å få en bred utbredelse av CO2-håndtering. For å få dette til må flere fullskalaprosjekter bli bygget. Hvis vi gjennom denne forskningssatsingen kan bidra  til å realisere et nytt fullskalaprosjekt i Europa, er det svært gledelig, sier olje- og energiminister Tord Lien. Han understreker samtidig at det er et godt stykke arbeid som gjenstår før vi vet om dette kan lykkes.

Forskningsprogrammet forutsetter at minst  tre land går sammen. Basert på en søknadsprosess der aktuelle prosjekter kan delta, kan dette utløse forskningsmidler i EU fra 2017. Den endelige utformingen av satsingen pågår. At regjeringen forfølger denne muligheten er i tråd med ambisjonen fra Sundvoldenerklæringen om en bred satsing for å utvikle kostnadseffektiv teknologi for CO2-fangst og –lagring.

- Et slikt forskningsprogram vil kunne være et nyttig bidrag i strategien for CO2-håndtering som regjeringen arbeider med. Jeg vil understreke at dette ikke er til erstatning for arbeidet med å se på mulighetene for fullskala CO2-håndtering i Norge, sier Lien videre.