Historisk arkiv

Tillatelse til bygging av Stardalen kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Stardalen Kraft AS har i dag fått tillatelse til å bygge Stardalen kraftverk i Jølster kommune. Kraftverket vil levere kraft tilsvarende årsforbruket til om lag 2300 husstander.

 - Utbyggingen vil gi et positivt bidrag til ny fornybar kraftproduksjon. Dette er nok et steg på veien for å nå regjeringens mål om økt fornybar kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Stardalen kraftverk vil få en installert effekt på rundt 18 megawatt. Samlet årlig kraftproduksjon er anslått til omlag 47 gigawattimer (GWh).

Hensynet til landskap og biologisk mangfold er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. For fiskeinteressene og andre miljøhensyn vil den største ulempen ved kraftutbyggingen være fraføringen av vann på utbyggingsstrekningen i Stardalselva. Det er derfor fastsatt avbøtende tiltak om slipp av minstevannføring både i sommer- og vintersesongen.