Historisk arkiv

Konsesjon til Guleslettene vindkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet konsesjonen til Guleslettene vindkraftverk i Bremanger og Flora kommuner. Guleslettene Vindkraft AS gis konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 160 megawatt (MW), noe som gir en årlig produksjon på om lag 450 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer strømforbruket til over 20 000 husstander.

- Guleslettene vindkraftverk vil gi en betydelig produksjon av ny fornybar kraft. Vindforholdene i planområdet er svært gode. Samtidig har prosjektet bred lokal og regional tilslutning og et relativt lavt konfliktnivå, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Guleslettene er et teknisk/økonomisk godt vindkraftprosjekt som kan bidra med et betydelig tilskudd av ny fornybar energi. Departementet har lagt vekt på de gode teknisk/økonomiske forutsetningene for prosjektet. Negative virkninger for friluftslivet, landskap og trekkende fugl har stått sentralt i klagebehandlingen. Departementet har satt krav om for- og etterundersøkelser for å kartlegge fugletrekk bedre i de vestre delene av planområdet.  Plassering av turbiner i disse områdene skal først avgjøres når resultatene foreligger fra undersøkelsene.

Departementet har i dag også stadfestet konsesjonen til SFE Nett AS for å bygge og drive en omlag 30 km ny 132 kV kraftledning fra ny koblingsstasjon ved Magnhildskaret i Flora kommune via Svelgen, til Ålfoten transformatorstasjon i Bremanger kommune. Kraftledningen er nødvendig for å knytte produksjonen fra Guleslettene vindkraftverk til kraftledningsnettet.

Les vedtaket her (pdf).