Historisk arkiv

Arbeidslunsj for kvinnelige ledere i energibransjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru inviterer til arbeidslunsj for kvinnelige ledere i olje- og kraftsektoren 8. september i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien.

Olje- og energiminister Tina Bru er opptatt av energibransjens fremtid. Det betyr at man må adressere både viktige utfordringer og lykkes med å få flere kvinner til å ta jobber i denne sektoren. Hun ønsker derfor å invitere noen av de mest sentrale kvinnelige ledere i energibransjen til en arbeidslunsj for å diskutere hvordan de ser på situasjonen i olje- og kraftindustrien.

Hva vi kan gjøre for å løse fremtidens klimautfordringer og samtidig sikre fremtidig verdiskapning. Noe av svaret ligger i å rekruttere dyktige kvinner til sektoren.

Ytterligere bakgrunn for arbeidslunsjen:  Topplederbarometeret til CORE.

Tid: 8. september kl 12:00.

Sted: Parkveien 45 – inngang i Riddervolds gate.

Deler av lunsjen er åpen for presse. Journalister som vil dekke arrangementet må møte opp senest 20 minutter i forkant (kl. 11:40) og ha med gyldig ID.

Av smittevernhensyn må det sendes en påmelding til pressekontakten innen mandag 7. september kl 15:00.

Det vil tas bilder fra hele lunsjen som vil være fritt tilgjengelig på OEDs Flickr-konto i etterkant av lunsjen.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Margrete Løbben Hanssen, e-post: mlh@oed.dep.no / tlf: +47 928 578 91.

Programmet er som følger:

12:00 Gjestene ankommer og hilser på statsråden.

12:15 – 12:20  Statsråden ønsker velkommen til deltakerne.

Resten av lunsjen er lukket for pressen.

13:50 – 14:00 Felles gruppefoto av deltakerne i hagen.

14:00 – 14:30 Tid til intervjuer med deltakerne og statsråden i 1. etg.

Deltakerliste:

 1. Statsråd Tina Bru
 2. Direktør i Oljedirektoratet, Ingrid Sølvberg
 3. Styreleder i Norsk olje og gass og admin. dir i Subsea 7, Monica Bjørkmann
 4. Adm dir. i Norske Shell, Marianne Olsnes
 5. Adm dir. i Lundin Norway, Kristin Færøvik
 6. Adm dir. i Vår Energi, Kristin Kragseth
 7. COO i Equinor, Jannicke Nilsson
 8. Adm dir. i Norsk olje og gass, Anniken Hauglie
 9. Adm dir. i Spirit Energy, Gro Kyllingstad
 10. Adm dir. i Petrolia Noco, Linn Katrine Høie
 11. Adm dir. i Petoro, Grethe Moen
 12. Konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland
 13. Konsernsjef i Salten Kraftsamband, Liina Veerme
 14. Konserndirektør for vind/ solkraft Europa Statkraft, Birgitte Ringstad Vartdal
 15. Konserndirektør Tele i Lyse, Toril Nag
 16. Adm dir. Elvia (sammenslått Hafslund Nett og Eidsiv Nett) Kristin Lian
 17. Konserndirektør for bygg og anlegg Statnett, Elisabeth Vike Vardheim
 18. Konserndirektør for teknologi Agder Energi, Ingvill Mykland.
 19. Kraftverksjef i Glitre Energi og leder av "kraftkvinnene", Line Drange Ruud
 20. Adm dir. i Kongsberg Digital, Hege Skryseth
 21. Konserndirektør i Aker Carbon Capture, Valborg Lundegaard
 22. Viseadministrerende direktør i Aibel, Borghild Lunde
 23. Direktør for olje og gass i DNV GL, Liv Hovem
 24. Admin. direktør i Gassnova, Trude Sundset