Historisk arkiv

Regjeringen styrker flom- og skredsikring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Norge skal ut av koronakrisen og regjeringen skal skape mer og inkludere flere. Som del av pakken foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 65 millioner kroner til NVEs arbeid med å forebygge flom- og skredskader i 2020.

Flom og skred medfører store utfordringer for de som blir berørt og regjeringen prioriterer folks trygghet og sikkerhet. Samtidig kan tiltak til flom- og skredsikring bidra til at bedrifter kommer i gang og flere kommer tilbake i jobb.

- Økningen i bevilgningene til NVE vil gjøre oss bedre rustet til å møte utfordringene vi i dag ser med økt nedbør og naturskader, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Det er i 2020 dermed bevilget over 665 millioner kroner til Noregs vassdrags- og energidirektorats (NVE) arbeid med å forebygge flom- og skredskader.

- Norge skal ut av koronakrisen og regjeringens mål er å skape mer og inkludere flere. Å sikre liv, helse og verdier er grunnleggende. Det er også mye dyrere å reparere skader i ettertid.. Derfor må vi jobbe langsiktig med å forebygge flom og skred. Samtidig kan dette bidra til at bedrifter kommer i gang og flere kommer i jobb, fortsetter Tina Bru.

Videre foreslår regjeringen å øke tilsagnsfullmakten til NVE med 60 millioner kroner. Dette gir NVE muligheten til å gi nye tilsagn om tilskudd til flere prosjekter. Tiltakene vil øke sikkerheten mot flom- og skredskader og samtidig skape økt aktivitet i bygge- og anleggsbransjen.

Endringer i klimaet kan påvirke hvor og når store nedbørsmengder kommer. Tidlig forebygging og sikring i områder med fare for store skader fra flom eller skred er viktig og lønnsomt for samfunnet.

Olje- og energidepartementet har det statlige forvaltningsansvaret for flom og skred med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som operativ myndighet. Kommunene har et overordnet ansvar for å sikre sine innbyggere mot naturfare.