Historisk arkiv

Klart for signering av byvekstavtale: bedre infrastruktur på Nord-Jæren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Byvekstavtalen vil styrke samordningen av areal- og transportpolitikken, og er et viktig virkemiddel for å bygge ut bedre infrastruktur på Nord-Jæren, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg ga før sommeren tilslutning til byvekstavtalen for Nord-Jæren som ble forhandlet fram i vår. Nå har også regjeringen gitt sin tilslutning. Det er ventet at partene vil signere avtalen i løpet av kort tid.

 

- Byene våre vokser og vi har ambisiøse mål for å redusere klimagassutslipp i årene fremover. Da må staten og kommunen samarbeide om å planlegge hvor vi bor, hvor vi jobber og hvordan vi skal reise, så dette både blir enkelt og klimavennlig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

 

Nord-Jæren er blant de første byområdene som inngår byvekstavtale etter at regjeringen i 2016 besluttet å samordne bymiljøavtalene og byutviklingsavtalene. 

 

Byvekstavtalen gjelder for perioden 2017-2023 og er forhandlet frem av staten ved Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og representanter fra Rogaland fylkeskommune og de fire kommunene på Nord-Jæren. Bypakke Nord-Jæren blir en del av avtalen.

 

- Forhandlingspartene har gjort en viktig og god innsats, og avtalen vil bety mye for Nord-Jæren. Staten vil gå inn med rekordstor statlig støtte til utvikling av bedre kollektivløsninger og sykkelinfrastruktur. Det vil øke kapasiteten i kollektivtransportsystemet og gi bedre mobilitet for alle, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

- Byvekstavtalen er viktig for å sikre at staten og kommunene samarbeider om planleggingen av byen og byveksten. Vi ser frem til å samarbeide videre om å se sammenhengen i planleggingen av areal, transport og utviklingen av gode bymiljøer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

 

Over sju milliarder kroner i statlige midler

 

Gjennom avtalen forplikter staten seg til å dekke halvparten av kostnadene for Bussveien. Det statlige bidraget er anslått til 5,1 milliarder kroner i avtaleperioden. 

 

Staten vil også bidra med 1,3 milliarder kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvegene og 770 millioner kroner i belønningsmidler i avtaleperioden. 

 

Videre bidrar staten med om lag 2 milliarder kroner til store riksvegprosjekter som inngår i bypakken. 

 

Lokale myndigheter har valgt at bompengeinntekter fra bypakken vil være en viktig del av det lokale finansieringsgrunnlaget, sammen med midler fra lokale offentlig budsjett.