Historisk arkiv

Bompengeinnkrevingen avsluttet på fylkesvei 33 Skreifjella- Totenvika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det er positivt for både folk og næringsliv at bompengeinnkrevingen på fylkesvei 33 mellom Skreifjella og Totenvika er fjernet. Det gjelder ikke minst for lokale innbyggere og bedrifter, som nå får færre utgifter til transport, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I forhandlingene på Stortinget om endringer i statsbudsjettet for 2020 ble regjeringspartiene enige med Fremskrittspartiet om fjerne bompengeinnkreving på fem veistrekninger.

En av disse er fylkesvei 33 Skreifjella-Totenvika i Innlandet. Bompengeinnkrevingen startet 5. desember 2016 og skulle etter planen avvikles i 2030/31. Den resterende bompengegjelden på 195 millioner kroner er slettet som følge av at bompengeselskapet har fått et tilskudd med samme beløp for å avvikle innkrevingen av bompenger. 

Innkrevingen på fylkesvei 33 Skreifjella-Totenvika ble avsluttet 29. juni 2020 kl. 12.00.

For flere opplysninger – se: