Historisk arkiv

Svar på spørsmål om forholdet mellom Norge og Tyskland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Svar på spørsmål nr. 11 (2013-2014)

Statsråd Vidar Helgesens svar på vegne av utenriksminister Børge Brende på et spørsmål fra representanten Sverre Myrli (AP) om hvordan arven fra Willy Brandt om tettere forhold mellom Norge og Tyskland best kan videreutvikles og styrkes.

Ordinær spørretime

Fra representanten Sverre Myrli (Ap) til utenriksministeren:

"I dag, 18. desember 2013, er det 100 år siden Willy Brandt ble født. Hans lange politiske virke ble kjennetegnet av kampen for fred, forsoning og nedrustning. Brandt var en viktig støttespiller i arbeidet med å normalisere og utvikle Norges forhold til Tyskland. I dag ser vi i Norge en fornyet interesse for Tyskland, EUs tyngste medlemsland.

Hvordan mener utenriksministeren at arven fra Brandt om tettere forhold mellom Norge og Tyskland best kan videreutvikles og styrkes?"

 

Statsråd Vidar Helgesens svar på vegne av utenriksminister Børge Brende:

President,

I dag er det 100 år siden Herbert Frahm ble født i Hansabyen Lübeck. 20 år senere steg en ung mann i land i Oslo havn. Partiet han tilhørte hadde blitt forbudt av nazistene. Det gikk ikke mange dagene før hans første artikkel stod på trykk i norske aviser – underskrevet med pseudonymet Willy Brandt.

Willy Brandt spilte en viktig rolle i gjenoppbyggingen av det historisk tette forholdet mellom Tyskland og Norge etter 2. verdenskrig.

Erna Solbergs første besøk som statsminister gikk til Berlin der hun ble mottatt av forbundskansler Angela Merkel. Dette var ett uttrykk for de nære bånd mellom våre to land.

I Sundvollen-plattformen slår Regjeringen fast at den vil utdype de bilaterale relasjonene til sentrale europeiske land – og blant dem er naturligvis Tyskland.

Forbindelsene mellom våre to land er meget godt utviklet på nær sagt alle områder. Samhandelen i 2012 var på ca. 175 milliarder kroner. Norsk energi spiller en nøkkelrolle i Tysklands omfattende «Energiewende», omleggingen til bruk av mindre forurensende energikilder. Antallet norske kultur-arbeidere i Berlin nærmer seg storhetstiden på 1800-tallet, og Tyskland er det viktigste markedet for norsk kultureksport. Antallet tyskelever i norsk skole øker. Og i dag er det flere norske fotballspillere i tysk Bundesliga enn i engelske Premier League.

Willy Brandt var også en betydningsfull europeisk politiker. Han engasjerte seg sterkt for norsk deltakelse i europeisk samarbeid. Man kan si at det er i Willy Brandts ånd at regjeringen prioriterer Norges forhold til Europa, synliggjort med en egen statsråd for EØS- og EU-saker.

På mange måter går Norges vei til Europa gjennom Berlin. Jeg er glad for å registrere den sterke interessen og åpenheten tyske regjeringer har vist og viser Norge. Både regjeringen Solberg og våre forgjengere har hatt tett kontakt med tyske kolleger i EØS- og Europa-spørsmål. Vi samarbeider i en rekke saker som energipolitikk, internasjonale nedrustnings- og utviklingsspørsmål og i nordområdene, for å nevne noen.

I går ble en ny regjering tatt i ed i Berlin. Vi vil raskt etablere politiske kontakter også med denne nye regjeringen.

Samarbeidet mellom våre to land foregår selvsagt ikke bare via regjeringene. Her i Stortinget har det lenge eksistert en norsk-tysk vennskapsgruppe. Jeg vil berømme dette arbeidet. Det parlamentariske samarbeidet og partikontaktene er viktige deler av forholdet mellom våre to land.