Historisk arkiv

Svar på spørsmål om naboferdsel til Finland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV)  til utenriksministeren om Norge  kommer til å følge Finlands eksempel og finne en ordning for ferdsel over nabokommunene langs finskegrensa.

Skriftlig spørsmål nr. 400 (2020-2021).
Datert 10.11.2020

Fra representanten Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til utenriksministeren: 
Gjennom Sør-Varanger avis er jeg gjort oppmerksom på at Sør-Varanger kommune for litt over en måned siden henvendte seg til regjeringen med ønske om å etablere en ordning med nabobesøk over grensene til Finland. Finland har allerede åpnet for en slik ordning, så lenge smittetallene er vedvarende lave i grensekommunene. Nå venter kommunene på svar. Kan jeg be om svar på fungerende ordfører Pål K. Gabrielsens henvendelse om å følge Finlands eksempel og finne en ordning for ferdsel over nabokommunene langs finskegrensa?

Utenriksministerens svar:
Jeg deler ordfører Gabrielsens og representanten Fylkesnes’ engasjement for tette relasjoner mellom nabokommunene lags finskegrensa. Vi befinner oss imidlertid midt i en pandemi, og dette gjør at vi har måttet innføre smitteverntiltak som berører innreise til Norge fra utlandet.

Reglene for dette gis i forskrift om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen, og i Covid19-forskriften. Reglene gir dessverre ikke rom for de tiltakene Sør-Varanger kommune ønsker. Svarbrevet til ordføreren, datert 12.11, omtaler dette og er oversendt kommunen. For øvrig viser jeg til justis- og beredskapsministeren og helse- og omsorgsministeren for eventuelle spørsmål til forskriftene.