Historisk arkiv

Svar på spørsmål om situasjonen i Gaza

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om regjeringen vil etterkomme UNRWAs appell om økt støtte for å avhjelpe situasjonen i Gaza, og om regjeringen vil slutte å bruke palestinerne som forhandlingskort i fremtidige budsjettforhandlinger.

Skriftlig spørsmål nr. 2244 (2020-2021).
Datert 21.05.2021

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Vil regjeringen etterkomme UNRWAs appell om økt støtte for å avhjelpe situasjonen i Gaza, og vil regjeringen slutte å bruke palestinerne som forhandlingskort i fremtidige budsjettforhandlinger?

Utenriksministerens svar:
UNRWA (FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger) er en viktig humanitær partner for Norge i Midtøsten. Tidlig i år utbetalte Norge kjernebidraget til UNRWA for 2021 på 125 millioner kroner. Før krisen i Gaza bidro Norge i tillegg med totalt 67 millioner fordelt på UNRWAs humanitære appeller rettet mot Syria-krisen og til de palestinske områdene.

I tillegg til den ordinære støtten besluttet Utenriksdepartementet 20. mai å øke det humanitære bidraget med 30 millioner kroner for å møte de humanitære behovene i Gaza som følge av krisen. Bidraget skal gå til akutt helsehjelp, mat, husly og beskyttelse. Bidraget fordeles mellom UNRWA, ICRC, Flyktninghjelpen og Norwac. I tillegg behandler nå departementet ytterligere søknader fra frivillige organisasjoner. Det totale humanitære bidraget til de palestinske områdene fra Norge i 2021 er så langt over 100 millioner, mot 70 millioner i 2020.

Jeg vil også understreke at den norske støtten til Palestina kanaliseres gjennom flere ulike kanaler og over flere budsjettposter i statsbudsjettet. Det er feil, slik det har blitt hevdet, at regjeringen har halvert støtten til Palestina i statsbudsjettet  for 2021.

Norge er en stor giver til Palestina og bidro i 2020 med totalt i 881 millioner kroner. Dette beløpet omfatter humanitær bistand, langsiktig utviklingsbistand og Norges bidrag til UNRWA.