Historisk arkiv

Slep av kjernekraftverk tema i norsk-russisk atomsikkerhetskommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Marit Berger Røsland ledet denne uken den norske delegasjonen til møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i Kirkenes. Et av temaene på møtet var det planlagte slepet av det flytende kjernekraftverket Akademik Lomonosov langs norskekysten sommeren 2018.

- Vi ga klart utrykk for at regjeringen er svært kritisk til det planlagte slepet av kjernekraftverket langs norskekysten. Det er ikke tatt noen endelig beslutning på russisk side og vi følger denne saken tett framover for å finne en tryggest mulig løsning, sier statssekretær Marit Berger Røsland.

Atomavfall fra Andrejev-bukta

Et sentralt tema på møtet var utskipingen av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta i Russland, fem mil fra grensen til Norge. Tirsdag deltok statssekretæren sammen med utenriksminister Børge Brende og direktør Ole Harbitz i Statens strålevern på markeringen av den første utskipingen av det brukte brenselet fra Andrejevbukta, Nordflåtens tidligere marinebase på Kolahalvøya.

Statssekretær Marit Berger Røsland og direktøren i Rosatom, Oleg Krjukov, på møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Foto: Tonia Kvernmo, iFinnmark.no
Statssekretær Marit Berger Røsland og direktøren i Rosatom, Oleg Krjukov, på møte i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen. Foto: Tonia Kvernmo, iFinnmark.no

- Sammen med våre viktigste samarbeidspartnere vinket vi farvel til spesialskipet Rossita med den første lasten av brukt brensel om bord. Vi fikk bekreftet hva et 20 år langt atomsikkerhetssamarbeid med Russland har resultert i, sier statssekretær Røsland.

Norge var klar på at samarbeidet med Russland fortsetter når det brukte brenselet nå fraktes fra Andrejevbukta til Majak. Særlig vil beredskapssamarbeid, miljøovervåking og prosjekter knyttet til transporten fra Andrejevbukta vektlegges.

Kola kjernekraftverk

Sikkerheten ved Kola kjernekraftverk, miljøovervåking, varsling og beredskap ved atomulykker var også tema på atomkommisjonsmøtet.

- Vi er ikke tilfreds med utviklingen om en mulig forlengelse av levetiden for de to eldste reaktorene ved Kola kjernekraftverk. Vi er imidlertid tilfreds med at de norske tiltakene har bidratt til økt sikkerhet ved anlegget, sier statssekretæren.

Under møtet framhevet partene det allerede gode samarbeidet innen miljøovervåking, særlig når det gjelder felles ekspedisjoner og konsekvensvurderinger av dumpet materiale i Kara- og Barentshavet. Norge og Russland avventer en EU-studie som vil se på muligheter for å heve dette materialet.

- Atomsamarbeidet med Russland er langsiktig og en del av vår samlede nordområdesatsing. Det utgjør et viktig bidrag for å sikre stabilitet og forutsigbarhet på begge sider av grensen, sier statssekretæren.

Den russiske delegasjonen under møtet ble ledet av direktør i Rosatom, Oleg Krjukov.

Sentrale aktører i atomsamarbeidet med Russland er Statens strålevern som forvalter midlene i regjeringens atomhandlingsplan, Fylkesmannen i Finnmark og Institutt for Energiteknikk.