Historisk arkiv

Samarbeid med Israel om forskning og innovasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er glad for å få på plass en erklæring om samarbeid mellom Norge og Israel om forskning og innovasjon, sier utenriksminister Børge Brende.

I forbindelse med sitt besøk til Israel 12. januar signerte utenriksministeren og statsminister Benjamin Netanyahu i dag en felles erklæring om samarbeid mellom norske og israelske forsknings- og innovasjonsmiljøer.

Utenriksminister Børge Brende og Israels statsminister Benjamin Netanyahu undertegner erklæringen om forsknings- og innovasjonssamarbeid. Foto: Frode O. Andersen, UD
Utenriksminister Børge Brende og Israels statsminister Benjamin Netanyahu undertegner erklæringen om forsknings- og innovasjonssamarbeid. Foto: Frode O. Andersen, UD

Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid er en viktig bestanddel i regjeringens arbeid for omstilling og økonomisk vekst.

- Norge og Israel har ledende miljøer på flere områder av gjensidig interesse og derfor mye å tilby hverandre. Denne intensjonserklæringen viser at vi ønsker ytterligere forskningssamarbeid og kunnskapsutveksling til felles nytte. Erklæringen er også et konkret uttrykk for regjeringens innsats for å styrke det bilaterale forholdet til Israel, sier utenriksministeren.

Erklæringen viser til Israels og Norges assosieringsavtaler til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Dette programmets mål er å bygge fremragende forskningsmiljøer, møte samfunnsutfordringer og skape et mer konkurransedyktig næringsliv. Norge og Israel vil samarbeide på områder som det er felles enighet om. Midler til felles prosjekter er tilgjengelig gjennom Norges Forskningsråds programmer, Eurostars-programmet under Eureka, Horisont 2020 og israelske ordninger.