Historisk arkiv

Enighet mellom EU og Storbritannia om utmeldingsavtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen i Storbritannia har godkjent den utmeldingsavtalen som brexit-forhandlerne i EU og Storbritannia er blitt enige om. Det kunngjorde statsminister Theresa May etter lange regjeringsforhandlinger tirsdag 14.11.

Samme kveld bekreftet EUs forhandlingsleder, Michel Barnier, at det nå er enighet om en uttredelsesavtale.

Du kan lese avtalen her.

EU og Storbritannia publiserte samtidig  teksten til skissen til erklæring om rammene for det fremtidige forholdet. Dokumentet er på sju sider og kan leses her.

Dette sa statsminister Erna Solberg om nyheten:

- Det er gledelig at EU og Storbritannia har lykkes i å bli enige om en utmeldingsavtale. 

En del gjenstår, blant annet må avtalen politisk behandles i EU og av det britiske parlamentet før den kan tre i kraft 30. mars neste år. Dette er likevel et steg i retning av en ordnet brexit, noe som er viktig for Norge.

Utmeldingsavtalen innebærer også en overgangsperiode. I overgangsperioden fram til desember 2020 er britene fortsatt omfattet av reglene og forpliktelsene som følger av medlemskap i både EU og EØS, og vi vil dermed ikke merke noen endring i vår samhandel med landet. Dette er viktig fordi det gir forutsigbarhet for alle som bor og jobber, eller som handler med, eller i Storbritannia. Det gir oss bedre tid til å få på plass gode rammer for det langsiktige forholdet mellom Norge og Storbritannia.

Norge vil bruke overgangsperioden til å forhandle vårt fremtidige forhold med Storbritannia parallelt med at EU og Storbritannia forhandler sitt nye avtaleforhold.