Forsiden

Historisk arkiv

Langsiktig og vanskelig engasjement i Myanmar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge fordømmer kuppet i Myanmar. Vi frykter at det kan sette den demokratiske utviklingen i landet mange år tilbake.

Vi deler Kristian Stokkes bekymring over den kritiske situasjonen i Myanmar, men vi er uenig i hans påstand om at Norge valgte side. Vi har ikke valgt side. Valget vårt har vært å gå inn i et langsiktig engasjement i Myanmars demokratiseringsprosess, der Aung San Suu Kyi og den sivile regjeringen er nøkkelaktører.

Vi har oppmuntret og støttet demokratiske krefter i alle deler av samfunnet, og vi har hatt kontakt med militæret. Kontakten med militæret har vært for å støtte opp under demokratiseringsprosessen og arbeidet med å finne politiske løsninger på konfliktene i Myanmar. Vår dialog med militæret har  vært i tett samråd med demokratibevegelsen og sivile myndigheter i Myanmar. Prosessen bidro til å sikre rettferdige og demokratiske valg og til at Aung San Suu Kyi  kunne stille til valg, som hun vant.

Konfliktløsing gjennom dialog vil alltid innebære en risiko for tilbakeslag. Sammen med alle andre vestlige land støttet vi demokratiseringsprosessen. Vårt engasjement i fredelig konfliktløsning innebærer at vi snakker med alle parter i en konflikt. Men det at vi snakker med noen, betyr ikke nødvendigvis at vi støtter dem eller unnlater å kritisere. Norge har for eksempel tydelig kritisert både Myanmars hær og de sivile myndighetene for overgrepene mot rohingyaene i 2017.

Det tilbakeskrittet vi nå ser handler om at det er krefter i Myanmar som ikke ønsker et fullverdig demokrati. Disse kreftene har Norge prøvd å engasjere til å bli med på den demokratiske overgangen. En videreføring av den demokratiske prosessen i Myanmar vil kreve både dialog og press fra det internasjonale samfunnet. Her jobber Norge videre, blant annet gjennom FNs sikkerhetsråd. At alle de 15 medlemslandene i Sikkerhetsrådet torsdag ble enige om en presseuttalelse hvor de uttrykker dyp bekymring og krever at de fengslede løslates, er en tydelig beskjed til kuppmakerne fra et samlet internasjonalt samfunn.

Vi vil nå ha en gjennomgang av vårt engasjement i Myanmar. Sammen med våre partnere og det internasjonale samfunn vil vi vurdere hvordan vi kan bidra positivt i denne krevende situasjonen.

Norge har tydelig fordømt den ulovlige maktovertakelsen. Vi krever at lovlig valgte politikere, journalister og representanter for sivilt samfunn løslates, og at demokratiske spilleregler må følges. Det er nå viktig å arbeide for en løsning på krisen. Befolkningen i Myanmar, som har lidd så lenge, fortjener vår oppmerksomhet og støtte, slik at de ikke nok en gang kommer tapende ut.