Statssekretær Jørgen Næsje (Frp)

Tiltrådte: 16.10.2013
Fratrådte: 24.01.2020

Taler og artikler

 

Født: 1972
Sivilstatus: Gift

Yrkeserfaring
2013 -          : Statssekretær Finansdepartementet
2004 - 2013: Finanspolitisk rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe
1997 - 2004: Senior revisormedarbeider, Deloitte & Touche
1992 - 1993: Befal, IØ I Sessvollmoen

Utdannelse
1998 - 1999: Høyere revisorstudium/MBA, Norges Handelshøyskole
1993 - 1997: Siviløkonomstudiet, Handelshøyskolen BI
1991 - 1992: Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge (BSIS)