Statssekretær Maria Kristine Strandskog Göthner (i permisjon) (H)

Født: 1990
Tiltrådte: 24.01.2020
Fratrådte: 14.10.2021

Politiske stillinger og verv

2018 – 2019 Politisk rådgiver, Kunnskapsdepartementet
2017 – 2018 Politisk rådgiver, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2016 – 2017 Politisk rådgiver i Kulturdepartementet
2015 – 2016 Vararepresentant til Oslo Bystyre, Oslo Høyre
2012 – 2014 Sentralstyremedlem, ansvarlig for det internasjonale arbeidet, Unge Høyre
2011 – 2013 Vararepresentant til Oslo Bystyre, Oslo Høyre

Utdanning

2014 Enkeltemner innen økonomi, Handelshøyskolen BI
2009 – 2012 Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, Bachelorprogrammet internasjonale Studier, Universitetet i Oslo
2006 – 2009 Studiespesialiserende retning, Kristelig Gymnasium Videregående Skole

Andre verv

2014 Ungdomsdelegat til FNs 68. generalforsamling, LNU, UD