Tidligere statssekretær i JD Jøran Kallmyr (Frp)

Perioden 17.10.2014–19.02.2016.

Utdanning  
2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2000 – 2007 Jusstudier, Universitetet i Oslo
1997 Fræna Videregående
   
Politiske verv  
2011 – 2012 Leder av Byutviklingskomiteen, bystyret i Oslo 
2009 – 2011 Byråd for miljø og samferdsel, byrådet i Oslo 
2008 – 2009 Konstituert byråd for velferd og sosiale tjenester, byrådet i Oslo 
2007 – 2008 Nestleder i Samferdselskomiteen, bystyret i Oslo 
2005 – 2007 Byrådssekretær for velferd og sosiale tjenester, byrådet i Oslo 
2003 – 2005 Byrådssekretær for miljø og samferdsel, byrådet i Oslo 
   
Yrkeserfaring  
2012 – 2014   Advokatfullmektig (advokatbevilling oktober 2014), Advokatfirma Ræder DA, Oslo
2003 AON-Grieg, Lysaker
2002 – 2003 Intrum Justitia, Oslo
1998 – 2002 DS Distribusjon, Molde 
   
Forsvaret  
1997 – 1998 Vernepliktstjeneste, Jørstadmoen og Forsvarets Overkommando, Lillehammer og Oslo