Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp)

Født: 1965
Tiltrådte: 22.01.2019

Ingvil Smines Tybring-Gjedde har ansvar for samfunnssikkerhet, beredskap og polarområdene.

Ingvil Smines Tybring‐Gjedde ble utnevnt til samfunnssikkerhetsminister 22. januar 2019.

Fra 16. desember 2015 til 22. januar 2019 var hun statssekretær i Olje- og energidepartementet. Hun har tidligere arbeidet blant annet ved BI Stavanger, i Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet, og vært seksjonsleder i Grøner Offshore og opplærings- og sikringsleder on- og offshore i TKT AS.

Tybring-Gjedde har hatt flere verv i Fremskrittspartiet, blant annet nestleder og styreleder i Frogner Frp, varamedlem i byutviklingskomiteen og medlem av 17. mai-komiteen i Oslo. Hun har også vært vararepresentant til Kringkastingsrådet og vært styremedlem i Solvang ASA og Familiestiftelsen og vært president i Hafrsfjord Rotary.

Tybring-Gjedde har bachelor i Internasjonalisering og ledelse og masterstudier fra BI Stavanger.

Til toppen