Tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp)

Født: 1965
Tiltrådte: 22.01.2019
Fratrådte: 24.01.2020