Tidligere kunnskapsminister Henrik Asheim (H)

Konstituert statsråd i ti uker, fra og med 15. september 2017 til og med 26. november 2017.

Født: 1983

Kunnskapsministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Han er også ansvarlig for voksnes læring og for regjeringens forskningspolitikk.

Henrik Asheim har vært fast representant på Stortinget for Høyre i Akershus siden 2013, og har vært medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Asheim var vararepresentant nr 3  fra Akershus i perioden 2009 til 2013.