Statssekretær Anne Karin Olli (H)

Født: 1964

Anne Karin Olli ble utnevnt til statssekretær distrikts- og digitaliseringsministeren i statsråd 24. januar 2020.

Taler og artikler

Biografi:

Anne Karin Olli har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i perioden 2014-2020. Frem til det var hun ordfører i Måsøy kommune.

Olli er utdannet sykepleier og har jobbet som helsesøster, sykepleier og leder før hun ble ordfører. Olli har ledet Høyres samepolitiske utvalg, Finnmark Høyre og sittet i fylkestinget. Hun var første vara til Stortinget for Finnmark Høyre fra 2009 til 2013.

Politiske verv:

2020 Statssekretær for distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland
2018-2020 Statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
2014-2018 Statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
2011-2014 Ordfører, Måsøy kommune
2009-2013 1. vararepresentant for Finnmark Høyre på Stortinget
2008-2014 Høyres samepolitiske utvalg
2008-2012 Leder Finnmark Høyre
2007-2011  Finnmark fylkesting
2003-  Måsøy kommunestyre/Måsøy formannskap 

 
Yrkeserfaring:

2011- Ordfører, Måsøy kommune 
2010-2011  Leder Forebyggende avdeling, Måsøy kommune 
1991-2010  Ledende helsesøster, Måsøy kommune 
1989-1991  Offentlig godkjent sykepleier, Porsanger helsetun 
1987-1989  Offentlig godkjent sykepleier, Kirkenes sykehus  


Utdanning:

1990-1991 Høgskolen i Tromsø, helsesøsterutdanningen
1984-1987  Finnmark sykepleierhøyskole 
1980-1983 Sami joatkkaskuvla, Karasjohka/ Samisk videregående skole, Karasjok